Книжковий магазин 'Стилос'
 
Пошук:    
 
Головна
Новини
Знижки
Анонс
Лідери продажу
Друкарня
Як нас знайти?
Написати намПідписка
 
 
  Підписатися
  Відписатися
 
 


 


Історія

  Кузьмук О.С.
«Козацьке благочестя»: Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII – XVIII ст.: еволюція та взаємовідносини. – К.: ВД «Стилос», 2006. – 228 с.
(есть в наличии)
Попри численні студії козаччини, проблема реконструкції релігійної свідомості козацтва залишається на периферії наукових зацікавлень дослідників. Завданням цієї книги є висвітлення ситуації в царині стосунків низового козацтва з церковними структурами. Для розкриття цієї проблеми найбільш репрезентативним може бути зріз стосунків Війська Запорізького Низового з київськими чоловічими монастирями. Упродовж двох сторіч саме в цій сфері сформувалася своєрідна система зв’язків духовного, соціального та економічного характеру. Наприкінці роботи автор розглянув буття і побут київських ченців на Запорожжі, їхню роль у церковно-релігійному житті січовиків, а також зворотний бік зв’язку – паломництво січовиків до київських обителей. Завершує роботу міні-дослідження про записи запорозьких козаків у синодиках київських чоловічих монастирів.
Ціна 0.00грн
0.00грн
( 0 )
  Томазов В.В.
Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина XVII – початок XXI ст.). – К.: ВД «Стилос», 2006. – 284 с.
(есть в наличии)
У монографії в контексті розвитку світової генеалогії відтворюється історія становлення вітчизняного родознавства, аналізується науковий доробок найвідоміших українських вчених у цій царині – О.М. Марковича. М.О. Максимовича. Г.О. Милорадовича, О.М. Лазаревського, В.Л. Модзалевського та ін. Найбільша увага концентрується на студіях з козацько-старшинської генеалогії, оскільки саме вони стали фундаментом для формування вітчизняного родознавства як наукової дисципліни. Узагальнюється світовий досвід методики генеалогічного дослідження.
Ціна 0.00грн
0.00грн
( 0 )
  Барабаш Н.О.
Рід Білозерських і культурний світ України ХІХ – початку ХХ століть. – К.: ВД «Стилос», 2007. – 264 с.
(есть в наличии)
У монографії історія роду Білозерських представлена як соціокультурний феномен, що вивчається на засадах міждисциплінарності. Подається нова версія ранньої історії роду. Внесено доповнення до родоводу на рівнях всіх поколінь обох гілок роду, що знайшло відображення у поколінному розписі роду. Вперше проведено мережний аналіз родинно-свояцько-дружніх зв’язків у рамках роду. Здійснено спробу висвітлення історії Білозерських у гендерному ракурсі. З’ясована особлива роль подружжя Кулішів в історії роду.
Ціна 57.60грн
57.60грн
( 0 )
  Головко Олександр Борисович
Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя. – К.: ВД «Стилос», 2006. – 575 с.
(есть в наличии)
У монографії висвітлено історію виникнення перших державних об’єднань на Волині та Прикарпатті, входження і перебування населення цих регіонів у складі держави-імперії Русь, поступового формування незалежних земель-князівств у Південно-Західній Русі за удільної доби. Досліджено проблему державного поступу Волині і Галичини в першій половині та середині XIII ст., аналізуються міжнародні відносини Волинської та Галицької землі, місце Русі в житті середньовічного світу.
Ціна 0.00грн
0.00грн
( 0 )
  Костомаров Н.И.
Автобиография
(есть в наличии)
Ціна 72.00грн
72.00грн
( 0 )
  Попельницька О.
Історична топографія київського Подолу XVII – початку XIX століття / Відп. ред. – д.і.н., проф. М.Ф. Дмитрієнко. – К.: ВД «Стилос», 2003. – 304 с.
(есть в наличии)
У книзі на сонові комплексного опрацювання та картографічних джерел розглядаються питання історичної топографії Подолу за пізнього середньовіччя та початкового періоду Нового часу – загальноміського політичного, економічного, суспільного і культурного осередку, центру самоврядування, торгівлі та ремісничої діяльності.
Ціна 0.00грн
0.00грн
( 0 )
  
Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД. – К.: ВД «Стилос», 2007. – 604 с. ISBN 978-966-8518-75-1
(есть в наличии)
У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки – Державного політичного управління (ДПУ) та Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС), що містять додаткову архівну інформацію про причини, перебіг і наслідки найстрашнішої трагедії в історії українського народу ХХ століття – Голодомору 1932-1933 років. Документи розповідають про здійснення органами держбезпеки масових політичних репресій, утому числі й з метою приховування правди про Голодомор. Майже 70 років ці документи зберігалися під грифами секретності і були недоступними для дослідників.
Ціна 0.00грн
0.00грн
( 0 )
Короткий опис Малоросії (1340–1776) / Підготовка до друку, вступна стаття А. Бовгирі. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2012. – 192 с.
(есть в наличии)
«Короткий опис Малоросії» – видатна пам’ятка української історичної думки XVIII ст. Зміст твору охоплює період від витоків козацтва, виникнення й утвердження козацької державності до згасання автономного устрою на схилі XVIII ст. і наповнений яскравим описом історичних подій, картин повсякденного життя періоду Гетьманщини. Публікація включає текст «Короткого опису Малоросії» (1340–1734) і три його хронологічні продовження, укладені в 50–70 рр. XVIII ст. очевидцями історичних подій Григорієм Покасом, Федором Маньківським, Олексієм Дзівовичем. Ці тексти опубліковані тут уперше. Видання розраховане на істориків, філологів, широке коло читачів, зацікавлених у пізнанні історичного минулого.
Ціна 0.00грн
0.00грн
( 0 )
Український музей. Зб. наукових праць. – К., 2003. – 224 с.
(есть в наличии)
Збірник, виданий такими поважними інституціями, як Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний заповідник “Софія Київська” та Товариство історії та археології, присвячений проблемам археології, музеєзнавства, культурології. Вона містить статті науковців провідних музеїв України з питань історії, теорії та методики науково-фондової, експозиційної, культурно-просвітницької діяльності музеїв.
Ціна 90.00грн
90.00грн
( 0 )
Аромат Євшан-зілля: До 20-річчя національної революції 1988–1991 років / Упоряд. В.М. Стецюк, М.І. Жарких. – К.: ВД «Стилос», 2007. – 576 с. ISBN 978-966-8518-90-4
(есть в наличии)
«Євшан-зілля» – самодіяльний літературно-громадський альманах, заснований групою українських інтелігентів у Львові в 1987 році. В той час, коли контрольовані комуністами офіційні українські видання продовжували оспівувати «щасливе життя» українського народу, альманах сміливо порушував наболілі питання нашого національного життя : злочинні репресії НКВС, нищення музеїв та пам’яток культури, тотальну негацію української культурної спадини, звуження сфери вжитку української мови. Альманах порушив мовчання довкола заборонених комуністичною владою письменників і митців. Протягом 1987–1989 років друкарські машинки учасників альманаху випустили п’ять номерів видання. Зі здобуттям свободи друкованого слова в Україні його завдання було виконане, а учасники переключились на інші ділянки національно-патріотичної роботи. Пропонований вашій увазі збірник містить найцінніші статті з усіх випусків альманаху. Повний склад альманаху представлено у вигляді анотованого змісту. Видання розраховане на учнівську молодь, студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, краєзнавців, любителів літератури і мистецтва, всіх, хто цікавиться становленням незалежної України.
Ціна 216.00грн
216.00грн
( 0 )
  Юсова Н.
«Давньоруська народність»: зародження і становлення концепції в радянській історичній науці (1930 – перша половина 1940-х рр.). – 2-е вид, перероб. і доп. – К.: ВД «Стилос», 2006. – 620 с.
(есть в наличии)
Монографія присвячена дослідженню генезису концепції давньоруської народності в контексті розвитку історичної науки в СРСР упродовж 1930-першої половини 1940-х рр. Праця побудована на значному комплексі архівних матеріалів з архівосховищ України й Російської Федерації, а також історіографічних джерел. У дослідженні простежуються наукові та ідеологічні витоки й передумови виникнення згагадної концепції; реконструйовано особливості процесу постання вчення про давньоруську народність; з’ясовано, які саме політико-ідеологічні чинники позначилися на розвитку концепції і визначено ступінь їхнього впливу; виокремлено та проаналізовано персональний внесок її фундаторів, у тому числі українських учених; встановлено хронологічні віхи генезису концепції.
Ціна 0.00грн
0.00грн
( 0 )
   Ярошинський О.Б.
Волинь у роки Української національної революції середини XVII ст. – К.: ВД «Стилос», 2005. – 460 с., 3 карти. ISBN 966-8518-22
(есть в наличии)
На основі комплексу історичних джерел та історіографічних здобутків досліджено історію Волині в період національно-визвольної та антифеодальної боротьби її жителів – складової частини Української національної революції середини XVII ст. Автором проаналізовано зв’язок активної участі волинян у визвольних процесах за політичними, економічними, соціальними і національно-релігійними передумовами, а також із загальноукраїнськими національним рухом. Досліджено хід, основні етапи, зміст, особливості, організаційні форми, озброєння, характер і наслідки визвольної боротьби 1648–1652 рр. у Волинському воєводстві та перебіг подій на Волині в 1653–1659 рр.
Ціна 112.50грн
112.50грн
( 0 )
  Фігурний Ю.С.
Історичні витоки українського лицарства:
(есть в наличии)
Історичні витоки українського лицарства: Нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі. – К.: ВД «Стилос», 2004. – 308 с.
Ціна 0.00грн
0.00грн
( 0 )
  Аброскін П., Кривошия В., Стасенко О.
  Тоїчкін Денис
Козацька шабля XVII-XVIII ст..: історико-зброєзнавче дослідження / Інститут історії України НАНУ. – К.: ВД «Стилос», 2007. – 368 с.
(есть в наличии)
У книзі аналізуються питання появи, поширення та побутування шаблі на теренах України, досліджуються проблеми місцевого виготовлення шабель, міжнародна торгівля цим видом холодної зброї протягом XVII-XVIII ст.. На основі речових та іконографічних джерел, представлених матеріалами музейних колекцій України, українська козацька шабля розглядається к морфологічний тип – своєрідний феномен лицарської культури українського середньовіччя. Книга містить більш ніж 70 сторінок кольорових ілюстрацій. Книга корисна для зброє знавців, військових істориків, колекціонерів, дослідникам рудної промисловості, взагалі усім, хто цікавиться історією козаччини, невід’ємною частиною якої була саме козацька зброя.
Ціна 216.00грн
216.00грн
( 0 )
  Лебединська Тетяна Миколаївна
Український некрополь Санкт-Петербурга / Т.М. Лебединська, П.М. Тарасенко – К.: ВД «Стилос», 2007. – 136 с. ISBN 978-966-8518-89-8
(есть в наличии)
Ґрунтовне ілюстроване видання є першим прикладом систематичного огляду та опису поховань знаних діячів українського походження, що знайшли свій останній спочинок у колишній столиці Російської Імперії – Санкт-Петербурзі. По кладовищах «Північної Пальміри» розкидані тисячі надгробків видатних українців, яких доля навіки пов’язала з Петербургом. Деякі з цих могил добре упорядковані, інші потребують негайної уваги, треті, на жаль, вже втрачені для нас. Автори книги – член Спілки письменників України Т. Лебединська та фотомайстер П. Тарасенко – виконали величезну та кропітку дослідницьку роботу, результатом якої стала ця книга. Завдяки неї поняття «Український Петербург» набуває для нас ще одного важливого виміру – зв’язку з попередніми поколіннями українців, що працювали та творили на далеких берегах Неви.
Ціна 324.00грн
324.00грн
( 0 )
  Грабовський Сергій
Грабовський С. Убити Сталіна, інакше його міфи вб’ють нас : Соціальна міфологія «найкращого друга фізкультурників» і його послідовників. – К. : Видавничий дім «Стилос», 2019. – 503 с. ISBN 978-966-193-127-4
(есть в наличии)
Книга присвячена соціально-історичній міфології, яка цілеспрямовано формувалася в Україні пропагандистськими та каральними органами в часи сталінізму і пост сталінізму та продовжує формуватися зараз за допомогою російських мас-медіа й тих ЗМІ України, власники яких тією чи іншою мірою є адептами «русского мира». Вплив цієї міфології на свідомість і підсвідомість українських громадян істотно гальмував, гальмує і гальмуватиме, а часом і відкидатиме назад процеси формування модерної нації та становлення демократичної європейської Української держави. Книга містить чимало дискусійних положень, вводить у сферу громадського дискурсу низку нових концептів, покликаних пояснити та прояснити чинну українську ситуацію, і може бути рекомендована науковцям, учителям, студентам, усім тим, хто небайдужий до перспектив розвитку країни.
Ціна 279.90грн
279.90грн
( 0 )
Грабовський С. Генії проти ідіотів: алгоритми української історії. – Вид. 3-тє, перероб. і доп. – К.Видавничий дім "Стилос", 2019. – 448 с. ISBN 978-966-193-128-1
(есть в наличии)
Що реально внесла Україна у світову колиску талантів та досягнень? Ким та чим насправді варто пишатися нашому народові? Хто вони – ті генії, які є нашою славою? Україна в цьому сенсі досі «невідома самій собі», вона живе в полоні міфів, котрі утворюються як прихильниками «Сходу», так і «Заходу». Водночас спроби офіційного визначення «великих українців» обходять увагою багатьох унікальних особистостей, народжених на наших теренах. Тільки нині вони повертаються з багаторічного забуття, щоби постати перед нами в усій величі свого таланту. Про них – достойників світового рівня, яких Україна дала людству, про наші багаті здобутки та втрачені можливості – ця науково-популярна книга.
Ціна 279.90грн
279.90грн
( 0 )
  Ковальчук М.
Ковальчук М. Битва двох революцій: Перша війна Української Народної Республіки з Радянською Росією. 1917–1918 рр. – Т. 1. – К. : Видавничий дім «Стилос», 2015. – 608 с. ISBN 978-966-193-102-1
(есть в наличии)
Книга розповідає про воєнно-політичне протиборство Української Народної Республіки з Радянською Росією в 1917–1918 рр. Докладно висвітлено причини збройного конфлікту між обома державами, реконструйовано перебіг бойових дій, розкрито вплив політичних процесів на воєнні події. У роботі над книгою використано документи з більш як тридцяти архівів України, Росії, Польщі та інших країн, значна частина яких вводиться до наукового обігу вперше. Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться новітньою історією України.
Ціна 126.00грн
126.00грн
( 0 )
Ковальчук М. Без переможців: Повстанський рух в Україні проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна (червень 1919 р. – лютий 1920 р.). – ВД «Стилос», 2012. – 352 с.
(есть в наличии)
Книга присвячена історії повстансько-партизанського руху в Україні проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна в 1919–1920 рр. На підставі широкого кола джерел, значна частина яких вводиться до наукового обігу вперше, розглянуто причини, перебіг і наслідки повстанства в Україні проти білих. Детально відтворено операції повстанської армії Н. Махна проти денікінських частин. Розкрито значення і роль цих подій в історії збройної боротьби, що точилася на теренах України й Росії в 1919–1920 рр.
Ціна 198.00грн
198.00грн
( 0 )
  Непомнящий А. А.
Профессор Николай Эрнст: страницы истории крымского краеведения. – К.: ИД «Стилос», 2012. – 466 с. – (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; Вып. 15) ISBN 978-966-193-062-8
(есть в наличии)
На основе нового обширного комплекса источников из центральных архивов Украины и Российской Федерации, следственного дела репрессированного историка воссоздана творческая биография крупнейшей фигуры в крымоведении конца 20-х – 30-х годов ХХ столетия, музейного деятеля, археолога, последнего председателя Таврического общества истории, археологии и этнографии Николая Львовича Эрнста. Разноплановая деятельность ученого раскрыта на фоне сложных научных, культурных, общественно-политических процессов, происходивших в научной жизни Крыма той эпохи.
Ціна 0.00грн
0.00грн
( 0 )
  Грабовський С.
  Борисенко Мирослав
Житло та побут міського населення України у 20–30-х роках ХХ століття : Монографія. – 2-ге вид. – К. : ВД «Стилос», 2013. – 270 с. ISBN 978-966-193-081-9
(есть в наличии)
У книзі на широкому архівному та фактологічному матеріалі вперше комплексно досліджені житло та побут міського населення України у 20–30-х роках ХХ ст. Автор розкриває динаміку змін у побуті робітників переломного періоду, висвітлює культуру повсякденності міського населення, показує утопічну модель більшовицького експерименту при формуванні міського середовища, аналізує трансформацію матеріальної культури міського населення. Уперше розкрито складні процеси адаптації мешканців до проживання в комунальних квартирах. Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться етнологією міста, історією виховання радянської людини в міському середовищі в найтрагічніший для України час.
Ціна 216.00грн
216.00грн
( 0 )
  Найден О., Ходак І.
Квітка на комині : Настінні розписи Уманщини першої половини ХХ століття. Історія, семантика, образи. – К. : ВД «Стилос», 2013. – 304 с., 80 с. кольор. іл. ISBN 978-966-193-080-2
(есть в наличии)
У книзі зроблено спробу по-новому осмислити і проаналізувати розписи селянських хат Уманщини 1900–1950-х рр. Орнаментальні утворення, мотиви й елементи розглянуті в комплексі їх семантичних, символічних та образних засад. Уперше поряд із власне розписами значну увагу приділено їх збирачам – людям, завдяки подвижницькій діяльності яких сотні зразків хатніх стінописів стали безцінним надбанням української культури. Біографічні нариси про збирачів доповнені републікацією їхніх розвідок і найповнішим донині ілюстративним блоком. Книга стане у пригоді як фахівцям-науковцям – мистецтвознавцям, історикам, етнологам, фольклористам, представникам інших сфер гуманітарного знання, так і найширшому колу тих, кому небайдужа історична доля української культури та самої України.
Ціна 360.00грн
360.00грн
( 0 )


|    |    |
Роздiли книг
  Археологія
  Історія
  Етнографія
  Крим
  Сходознавство
  Соціологія, політологія
  Зовнішня політика
  Літературознавство
  Книги для дітей
  Мистецтвознавство і культурологія
  Новинки 2020 року
  Новинки 2019 року